[Makefile:248: adlist.o] Error 127

make[1]: *** [Makefile:248: adlist.o] Error 127.

yum install gcc glibc